กิจกรรมตัวประกอบของปลาน้อย


กิจกรรมตัวประกอบของปลาน้อย 

จัดขึ้นในปี 2562

       วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกการหารลงตัวของจำนวนนับ
2. เพื่อฝึกการหาตัวประกอบของจำนวนนับ
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมตัวประกอบของปลาน้อย มีกติกาการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. เมื่อคนก่อนหน้าวิ่งกลับมาต้องแตะมือคนถัดไปทุกครั้ง คนถัดไปถึงจะถึงสามารถไปตกปลาได้ 

2. ใน 1 ครั้ง สามารถตกปลาได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น

3. ในกรณีที่คิดว่าคนก่อนหน้าไปติดตัวปลาผิดที่ สามารถแก้ไขให้ได้ แต่ในรอบนั้นผู้เล่นห้ามตกปลา

4. หากผู้เล่นแยกตัวปลาได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน /ปลา 1 ตัว

5. หากผู้เล่นแยกตัวปลาผิดจะลบ 1 คะแนน /ปลา 1 ตัว

6. การแพ้ชนะคือ ผู้เล่นฝ่ายใดติดตัวปลาได้ครบก่อนและถูกทุกตัวจะเป็นฝ่ายชนะในกรณีที่ ฝ่ายที่ติดได้ครบก่อนแต่คะแนนรวมน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ติดได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ในกรณีที่ หมดเวลาก่อนที่ทุกฝ่ายติดตัวปลาครบ (ให้เวลาในการเล่นเกม 20 นาที) จะนับคะแนนรวม ฝ่ายใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะในกรณีที่แข่งเสร็จแล้วได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ทำการแข่งขันกันอีกรอบ โดยให้แต่ละทีมติดตัวปลาที่เหลือให้เสร็จแล้วใช้การตัดสินแพ้ชนะเหมือนเดิมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น