การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3


การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

          ทำการสอนโดย นางสาวณิชวรรณ ชูไธสง ในเรื่องของ สถิติ ของ ม.ต้น ซึ่งคุณครูได้สอนให้เด็ก ได้รู้จักกับสถิติ และการนำไปประยุกต์กับโจทย์ และชีวิตประจำวัน  เด็กต่างก็ให้ความสนใจกับการเรียน และยังมีการเรียกเด็กถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ คุณครูเรียกนักเรียนถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ