กิจกรรมความรู้คณิตศาสตร์

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้กิจกรรมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแข่งขันความรู้เรื่องเลขโรมัน การเปลี่ยนเลขโรมันเป็นเลขอารบิกหรือเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขโรมัน

การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3


การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

          ทำการสอนโดย นางสาวณิชวรรณ ชูไธสง ในเรื่องของ สถิติ ของ ม.ต้น ซึ่งคุณครูได้สอนให้เด็ก ได้รู้จักกับสถิติ และการนำไปประยุกต์กับโจทย์ และชีวิตประจำวัน  เด็กต่างก็ให้ความสนใจกับการเรียน และยังมีการเรียกเด็กถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ คุณครูเรียกนักเรียนถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
วันครู
                     คำขวัญวันครู 2559  "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปีพุทธศักราช 2559