คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

       คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรี ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร จึงได้จัดให้คณะครูทั้งโรงเรียน รวมถึงคุณครูชาวต่างชาติทุกคน ไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อันจะส่งผลโดยตรงต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และลูกศิษย์ โดยในการเดินทางไปในครั้งนี้ รอบแรก มีกำหนดการเดินทางวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2558 ในการเดินทางครั้งนี้ ทุกคนได้รับประสบการณ์ด้านระเบียบปฏิบัติของการเดินทางด้วยเครื่องบิน ตลอดระยะเวลาการเดินทาง นอกจากจะได้รับความรู้ด้านการศึกษาดูงาน เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยม Hwacheon High School ซึ่งเป็น

วันเลิกทาส

เหตุการณ์สำคัญของคนไทย 1 เมษายน "วันประกาศเลิกทาส - วันข้าราชการพลเรือน"
          ทำเนียมฝรั่งวันที่ 1 เม.ย. เป็นวันโกหก แต่สำหรับประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่รัชกาลที่5 ทรงประกาศเลิกทาสเมื่อปีพ.ศ.2448 นอกจากนี้ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนอีกด้วย
         วันนี้ 1 เมษายน นอกจากจะเป็นวันโกหก หรือ เอพริล ฟูลส์ เดย์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมฝรั่ง ที่จะโกหกกันโดยไม่โกรธ แต่สำหรับประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส เมื่อปีพ.ศ. 2448 นอกจากนี้ ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนด้วย สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

April Fools'day วันเมษาหน้าโง่

ประวัติ April Fools' Day

             วันโกหก มีเชื่อเรียกว่า วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April Fools' Day ประวัติของวันๆนี้ เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในยุคศตวรรษที่ 16 ตอนนั้นชาวฝรั่งเศสมีวันปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน กระทั่งมาถึง ค.ศ.1562 โป๊ป เกรกอรี จึงกำหนดให้ชาวคริสต์ทั่วโลกฉลองวันปีใหม่พร้อมกันวันที่ 1 มกราคม คราวนี้สมัยก่อน ข่าวสารไม่ได้กระจายรวดเร็วเหมือนสมัยนี้ คนบ้านนอกของฝรั่งเศสบางกลุ่มยังไม่รู้ แถมบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่เชื่อ เลยฉลองวันปีใหม่กันวันที่ 1 เมษาฯเหมือนเดิม ทำให้พวกไม่ตกยุคเย้ยหยันพวกตกยุคว่า "หน้าโง่" แถมยังพยายามจะแกล้งหลอกคนกลุ่มนี้เพื่อความสนุกสนานอีกด้วย