กิจกรรมรูบิค

   กิจกรรมรูบิค  จัดขึ้นในปีการศึกษา 2560  


          วัตถุประสงค์          

  1. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเล่นรูบิคจะเป็นการให้นักเรียนได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานๆ  เวลาที่นักเรียนจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่จะช่วยให้มีสมาธิไม่วอกแวก
  2. ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทางด้านสติปัญญาและการแก้ปัญหา เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าการเล่นรูบิคก็เหมือนการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง 
  3. ฝึกความเร็ว ความคล่องแคล่วให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ข้อต่อไปคือให้นักเรียนได้มีโอกาสที่จะทำเวลาในการแก้ปัญหา เพราะว่าในชีวิตจริง การแก้ไขปัญหานั้นก็มักจะมีเวลาที่จำกัด เมื่อนักเรียนสามารถเล่นรูบิคได้อย่างคล่องแคล่วลอง  ให้นักเรียนทำเวลาให้น้อยลงกว่าเดิม เพื่อฝึกความคล่องแคล่วให้กับนักเรียนได้ด้วย

          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2560

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น