กิจกรรมสาริกาคาบเหยื่อ


กิจกรรมสาริกาคาบเหยื่อ  

จัดขึ้นในปีการศึกษา 2560  


            วัตถุประสงค์          

  1. เพื่อสามัคคีให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้วางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  3. เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

         
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น