วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมความรู้คณิตศาสตร์

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้กิจกรรมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแข่งขันความรู้เรื่องเลขโรมัน การเปลี่ยนเลขโรมันเป็นเลขอารบิกหรือเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขโรมันวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

          ทำการสอนโดย นางสาวณิชวรรณ ชูไธสง ในเรื่องของ สถิติ ของ ม.ต้น ซึ่งคุณครูได้สอนให้เด็ก ได้รู้จักกับสถิติ และการนำไปประยุกต์กับโจทย์ และชีวิตประจำวัน  เด็กต่างก็ให้ความสนใจกับการเรียน และยังมีการเรียกเด็กถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ คุณครูเรียกนักเรียนถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

วันครู
                     คำขวัญวันครู 2559  "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปีพุทธศักราช 2559