วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมความรู้คณิตศาสตร์

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้กิจกรรมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแข่งขันความรู้เรื่องเลขโรมัน การเปลี่ยนเลขโรมันเป็นเลขอารบิกหรือเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขโรมันวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

          ทำการสอนโดย นางสาวณิชวรรณ ชูไธสง ในเรื่องของ สถิติ ของ ม.ต้น ซึ่งคุณครูได้สอนให้เด็ก ได้รู้จักกับสถิติ และการนำไปประยุกต์กับโจทย์ และชีวิตประจำวัน  เด็กต่างก็ให้ความสนใจกับการเรียน และยังมีการเรียกเด็กถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ คุณครูเรียกนักเรียนถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

วันครู
                     คำขวัญวันครู 2559  "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปีพุทธศักราช 2559


วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บทนิยามของสมการกำลังสอง

ทนิยามของสมการกำลังสอง   

                  สมการกำลังสองที่มีรูปทั่วไปเป็น ax2 + bx + c = 0 เมื่อ a , b , c เป็นค่าคงตัว และ a ไม่เท่ากับ 0 ทำได้โดยอาศัยการแยกตัวประกอบ หาจำนวนเต็มสองจำนวนที่คูณกันได้ c และบวกกันได้ b ตัวอย่าง         จงหาคำตอบของสมการ   x2 – 32x + 31              =          0
                                                   x2 – 32x + 31              =          0
                                                   ( x2– 31 ) ( x – 1 )       =          0
        ดังนั้น      x – 31       =    0             หรือ         x – 1     =    0
                                 x       =    31            หรือ               x    =    1

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม“สาลิกาคาบเหยื่อ”

            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการคาดคะเน และ มุม เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยการให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เข้าแถวเรียงต่อกันแล้วให้นักเรียนคนที่ 1 คาบหลอดแล้วใช้หลอดส่งห่วงยางวงเล็กให้กันคนที่ 2 ทำอย่างนี้ไปจนถึงคนที่ 10 กลุ่มไหนรับได้ครบ 10 คนก่อนกลุ่มนั้นชนะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเรียนการสอนวิชาคณิตตร์ศาสตร์สายชั้นม.2

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสายชั้นม.2 โดย อ.ธนู ปันธิโก

   วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เราได้ทำการเก็บภาพบรรยากาศ อ.ธนูทำการสอน สายชั้นม.2ห้อง1 เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละและเลขยกกำลัง ซึ่งนักเรียน สายชั้ม.2/1 ก็ได้ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี โดยการตั้งใจฟังและจดตาม ในสิ่งที่ครูสอน รู้จักถาม-ตอบกับครูเมื่อสงสัย และมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถามและกล้าตอบ  โดย อ.ธนู ได้กล่าวไว้ว่า "คณิตศาสตร์ จะเก่งได้ต้องคิดด้วยตัวเอง ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ถ้าเราฝึกทำ ฝึกคิด หมั่นทบทวนบ่อยๆ คณิตศาตร์ก็ง่ายนิดเดียว" 

อาจารย์ธนู ปันธิโก


อ.ธนูกำลังอธิบายเรื่องเลขยกกำลัง


อ.ธนูได้เขียนอธิบายวิธีคิดให้อย่างละเอียด


นักเรียนทุกคนตั้งใจตักตวงความรู้จาก อ.ธนูมาให้มากที่สุด


ตั้งใจ ฝึกคิด ฝึกทำ ก็จะเก่งคณิตศาสตร์ได้